Avtal

Telia Motorklubb har tecknat avtal med företag spridda över hela landet som säljer produkter och tjänster med anknytning till bil och fritid.

Det ger Dig som medlem förmånliga priser på en mängd varor och tjänster.

Många företag vill inte att vi publicerar de av dem lämnade rabattsatserna på Internet. Vi hänvisar därför till den leverantörsförteckning som vartannat år skickas ut till våra medlemmar tillsammans med medlemskortet.

Du är också välkommen att kontakta vårt kansli med frågor rörande våra rabatter. 
E-post: TeMo@teliamotorklubb.nu

Tycker Du att det saknas avtal med något företag i Dina hemtrakter som finns inom vår bransch? Tag kontakt med företaget och hör om möjlighet att teckna avtal. Mallar för avtal finns, kontakta kansliet.

När det gäller våra avtal för inköp av ny bil måste Du alltid ta kontakt med kansliet för att få en rekvisition före bilköpet om våra rabatter skall kunna utnyttjas.