Föreningsinformation

Telia Motorklubb (TeMo) är en sammanslutning av anställda, fd anställda och pensionärer inom Telia Sverige, Posten och SJ. 

 TeMo har två verksamhetsinriktningar:

  • att verka för ökad trafiksäkerhet.
  • att kunna erbjuda medlemmarna fördelaktiga inköpsavtal, främst inom området personbil men även andra områden.

Medlemsavgiften är 95:-/kalenderår.

TeMo skickar vartannat år ut till medlemmarna en förteckning över samtliga leverantörsavtal som tecknats. Denna förteckning upptar allt från biltillbehör till trävaror, hemelektronik, optik m.m. TeMo arbetar hela tiden med att utveckla och förbättra dessa avtal. Vidare söker vi efter nya områden som kan vara av intresse för medlemmarna.