Årsmöte

Årsmöte för 2022

Datum:    kommer att hållas i mars 2023

Motioner, andra förslag eller skrivelser, som skall behandlas av årsmötet
skall insändas till kansliet senast tre veckor före årsmötet.