Årsmöte

Årsmöte 2020:

Datum:    

Tills vidare är årsmötet uppskjutet pga Corona.

Vi återkommer med nytt datum framöver.

Motioner, andra förslag eller skrivelser, som skall behandlas av årsmötet
skall insändas till kansliet senast tre veckor före årsmötet.