Årsmöte

Årsmöte 2019:

Datum:       27 mars 2019

kl. 17.00

Plats: Telias lokaler i Solna

förhandsanmälan till årsmötet för att kunna beräkna förtäring görs till epost : TeMo@teliamotorklubb.nu

Motioner, andra förslag eller skrivelser, som skall behandlas av årsmötet
skall insändas till kansliet senast tre veckor före årsmötet.