Årsmöte

Årsmöte 2020:

Datum:    211216 kl 14.00

Det pga Corona uppskjutna årsmötet i mars 2020 kommer nu att hållas

torsdag 16 dec 2021 klockan 14.00.

Mötet blir digitalt via Microsoft Teams.

Anmälan till årsmötet sker via epost till kansliet:

TeMo@teliamotorklubb.nu

Inbjudan med länk skickas dagen innan årsmötet till anmälda medlemmar.

Årsmöteshandlingar skickas dagen innan årsmötet till anmälda medlemmar via epost.

Motioner, andra förslag eller skrivelser, som skall behandlas av årsmötet
skall insändas till kansliet senast tre veckor före årsmötet.